• Dây chuyền sản xuất

Dây Chuyền gia công

Dây chuyền gia công bao gồm:  12 máy tiện CNC, 25 máy tiện Sanga, 15 máy tiện thủy lực, tiện chuyên dụng. Ngoài ra còn có các máy như máy uốn ống, máy chồn đầu ống, máy cắt dây, máy cưa đĩa, máy cưa vòng, máy phay, máy chuốt, taro, máy mài phẳng..
Với cam kết luôn hài lòng khách hàng, JAT đã thiết lập hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt ở mọi dông đoạn sàn xuất. Việc quản lý chất lượng nghiêm ngặt nay được hỗ trợ bở các thiết bị đo tân tiến hiện đại nhất.